מכתב המנכ“ל ליושבי ראש ועדות

נוהל עבודה בין יו"ר של הוועדות השונות באיגוד למזכירות האיגוד

 

  

 

נוהל עבודה תקין באיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית

 

1.    העקרונות המנחים בניהול תקין של עמותה הינו שקיפות, בכתב באמצעות מסמכים ותיעוד במסמכים של פעיליות העמותה מוסדותיה וועדותיה ובעיקר תעוד במסמכים של פעולות נוספות ופעולות בעלות שווי כספי, וחשיפת הפעולות בעיקר כספיות בפני מוסדות: הגזברות והביקורת תוך תיאום בינם לבין מזכירות האיגוד, ותוך תיאום עם סניפי האיגוד (אם קיימים בפועל), שפעולתם הכספית צריכה להתבצע אך ורק באמצעות המוסדות המרכזיים של האיגוד, מזכירות וגזברות.

 

2.    כל  הפעולות והוצאות כספיות או בעלות שווי כספי של האיגוד באופן שוטף או כל פעולה ופעילות שהם חלק מפרוייקט של האיגוד, או שבו נוטל האיגוד חלק בשיתוף פעולה עם אחרים, כמו: כנסים, סמינרים, סיורים-לימודיים ופעולות שונות בעלות היבטים כספיים  צריכות לעבור דרך מזכירות האיגוד, הגזברות וביקורת עמותת האיגוד בשקיפות מלאה. לא תתבצע התחייבות כספית או בעלת שווי כספי שלא באמצעות הגופים המרכזיים. אין לבצע בסניפים פעולות כספיות, שלא עוברות דרך המזכירות הארצית.

 

3.    יש לדאוג למסמכים כתובים ו/או ממוחשבים, שיש להפיקם גם על נייר לצורך תיוק כמו: קבלות, רישומי תקבולים והוצאות שוטפות וכן הוצאות והכנסות מפרוייקטים מיוחדים, הצעות למתן שירותים ותימחורם שמועברות לאיגוד מנותני שירותים,ותמיד  לקחת 3 הצעות (אלא אם כן מתקבלת החלטה אחרת בפורום שבו חברים היו"ר, המנכ"ל והגזבר),  קבלת ההצעות הגשת חשבונות על ידי ספקים ונותני שירותים וכן קבלות וחשבונות הם כתנאי לביצוע התשלומים בפועל (או לאחר הבצוע בהתאם לגמישות הנסיבות).

 

4.    לא רשאי אף אחד מחברי האיגוד להוציא מכתב רשמי על נייר האיגוד אלא אם כן נעשה הדבר באמצעות מזכירות האיגוד, בין להתכתבות פנימית ובין להתכתבות חיצונית. כל מכתב כזה יובא לידיעתם של היו"ר והמנכ"ל.

 

5.    את כל המסמכים יש לדאוג לתייק במשרדי האיגוד בלבד.

 

6.    ארגון כנס או סיור לימודי או סמינר מטעם האיגוד הם חלק מפעולות הכרוכות בניהול דקדקני של חשבונות ומסמכים כספיים, במזכירות האיגוד, שיש לבצע כדי לזכות באישור ניהול תקין שנתי מרשם העמותות, וכדי לזכות בתמיכת משרדי הממשלה כמו חינוך ו/או תרבות ו/או רשויות מקומיות ולכן חלים עליו הכללים בחוות דעת זו. כל פעולה הכרוכה בביצוע ובהפקת סמינר צריכה לעבור דרך מזכירות האיגוד

         כולל: גביית כספים מחברים ו/או משתתפי סמינר אחרים, קבלות, 

         פניות לספקים ונותני שירותים, קבלת הצעות מבתי מלון, מסעדות, 

         חברות אוטובוסים,

נותני שירותי כנסים, מורי דרך, אתרים לאירועים ואטרקציות במהלך סמינר או סיור לימודי. רק במשרד מזכירות האיגוד מתנהלים החשבונות. הרישומים, ההצעות, ההזמנות ההתחשבנויות, המסמכים, הקבלות והחשבוניות שאת כולם יש לתעד ברוח חוות דעת זו. תמיד צריך לזכור שרשם העמותות מוסמך לפי שיקול דעתו לשלוח חוקרים ומבקרים מטעמו למשרדי האיגוד כדי לבדוק את התיעוד הרישומים, המסמכים וההתחשבנויות הנדרשים כאמור לעיל. ולשם כך יש לתייק כל מסמך שיש להפיקו, בדרך של הדפסה על נייר. זאת לשם תיוק כל מסמך בתיק.

 

7.    בארגון סמינר סוף שבוע (או פעולות פרוייקט אחר מסוג זה) שכרוכות בו פעולות ופעילויות כספיות, יש להביא את ההצעות של הספקים ונותני השירותים לבחינת, בדיקת בחירת ואישור וועדה באיגוד שתכלול כחברים: את היו"ר, המנכ"ל, הגזבר וכן יו"ר ועדת ביקורת ו/או יועץ משפטי כמשקיפים.
8.  בכל ישיבה של הוועדה ירשם פרוטוקול שיכלול כדלקמן: מועד הישיבה, שמות המשתתפים, נעדרים וסיבתם,  דוברים ומהלך הישיבה, החלטות שהתקבלו, הערות למזכירות האיגוד במידה ויש. את הפרוטוקול יש להעביר למזכירות האיגוד ולא יאוחר מ 7 ימים ממועד הישיבה

                                                            

                                               

                                              בכבוד רב,

              יצחק פרי, מנכ"ל                               דוד סנדובסקי, עו"ד

 

חיפוש:
>> חדשות >> חדשות
12/04/2017
ערב לזכרו של יוסף פרנקל ז״ל ב-7 במאי 2017
יו״ר האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית 1986 - 2017

11/01/2017
לילות לבנים - טיול עיתונאים לרוסיה (סנט פטרסבורג - מוסקבה)
- מקומות אחרונים - נסגרה הצעה מול חברת רימון לטיול ברוסיה (סנט פטרסבורג - מוסקבה) בין התאריכים 15 - 23 במאי 2017. 9 ימים 8 לילות חצי פנסיון (ראו פרטים באייקון האירועים תחת קטגוריית טיולים). לפרטים נוספים שלח מייל אל iapp.organization@gmail.com

04/05/2017
דוא“ל מעודכן של האיגוד וימי קבלת הקהל
iapp.organization@gmail.com הימים בהם פתוח האיגוד: א׳, ד׳ - 16:00 - 19:00 ב׳, ג׳ - 09:00 - 14:00 מזכירת האיגוד: יונה נדיר 03-6449851

26/01/2017
הודעה על פטירה
יוסף פרנקל יו״ר האיגוד נפטר

22/12/2016
תשלום דמי חבר לשנת 2017
דמי החבר לשנת 2017 לא השתנו והם עומדים כפי שהיו בשנה שעברה על: -.600 ₪ לחבר (300 ₪ לאזרח ותיק). ניתן להעביר התשלום במזומן או בצ'ק למשרדי האיגוד, קהילת ונציה 17, תל-אביב 6940021.בהעברה בנקאית לבנק הפועלים סניף ארלוזורוב 608

21/12/2016
משלחת לאוקראינה
משלחת של 22 חברי האיגוד מתוכננים לסיור בקייב ולבוב. חברי המשלחת יפגשו עם גורמים שלטוניים של אוקראינה, עם נציגי הקהילה היהודית ויסיירו באתרי תיירות של העיר לבוב שמארחת את המשלחת.

03/02/2009
מכתב המנכ“ל ליושבי ראש ועדות
נוהל עבודה בין יו"ר של הוועדות השונות באיגוד למזכירות האיגוד

רחוב קהילת ונציה 17, תל-אביב 69400 טלפון: 03-6449851 פקס: 03-6449852 e-mail :  iapp@zahav.net.il
פיתוח אתר |  עיצוב אתר |  www.daatnet.co.il