במת עיתונות עם ח“כ יואל חסון והדלקת נר חנוכה
 1  6
1   
:
>> >>
17, - 69400 : 03-6449851 : 03-6449852 e-mail :  iapp@zahav.net.il
 |   |  www.daatnet.co.il